4th International Conference on Desalination using Membrane Technology, Perth, Australia

W dniach 1-5 grudnia 2019 roku dr inż. Ewa Knapik wzięła udział w międzynarodowej konferencji 4th International Conference on Desalination using Membrane Technology organizowanej w Perth, Australia przez wydawnictwo Elsevier. Na sesji posterowej dr inż. Ewa Knapik przedstawiła wyniki badań nt. „Pretreatment of oilfield brine by adsorption on hydrophobic nanosilica-coated sunflower biomass in fixed bed columns”. Udział w konferencji zrealizowano w ramach prac przedwdrożeniowych w projekcie ”Inkubator Przedsiębiorczości 2.0”. W ramach projektu opracowano innowacyjne biosorbenty modyfikowane nanocząstkami do oczyszczania zaolejonych wód odpadowych. Z uwagi na duży potencjał komercyjny rozwiązania przedstawiono je partnerom przemysłowym podczas sympozjum technicznego organizowanego przez firmę DuPont. Dr inż. Ewa Knapik odbyła również wizytę studyjną w zakładzie oczyszczania wody w Craigie, Zachodnia Australia, gdzie realizowane jest pierwsze wielkoskalowe zatłaczanie wód pitnych do warstw wodonośnych celem ich magazynowania.

Materiały sorpcyjne rozwijane w ramach projektu ”Inkubator Przedsiębiorczości 2.0” przedstawiono również podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2019”, która odbyła się W dniach 14-16 października 2019 roku, w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską. Wynalazek autorstwa dr inż. Ewy Knapik i prof. dr hab. inż. Jerzego Stopy pod nazwą „nBioSorp – sorbent na bazie biomasy do usuwania węglowodorów ze środowiska wodnego” został nagrodzony brązowym medalem.