Badania naukowe

Katedra Inżynierii Naftowej prowadzi intensywną działalność naukowo-badawczą. Przeprowadzane badania naukowe związane są z kierunkami badawczymi Katedry, a ich realizacja odbywa się m.in. w ramach różnorodnych projektów badawczych. Efektem prowadzonych prac naukowo-badawczych są liczne publikacje naukowe pracowników Katedry Inżynierii Naftowej.