Studia doktoranckie

Katedra Inżynierii Naftowej oferuje w ramach stacjonarnych studiów III stopnia (doktoranckich) moduły obieralne podczas toku studiów z zakresu: