Laboratorium Chemii i Technologii Ropy

W laboratorium wykonuje się badania własności fizykochemicznych ropy naftowej i produktów naftowych. Podstawowe badania dotyczące ropy naftowej to: destylacja frakcjonowana ropy, określenie zawodnienia i zasolenia rop naftowych, wyznaczenie zawartości siarki i parafiny w ropie i produktach naftowych. Ponadto wykonuje się podstawowe badania produktów naftowych takich jak badanie zawartości związków nienasyconych w oleju napędowym, kwasowość olejów i smarów plastycznych, penetracja asfaltów i smarów. W laboratorium wykonuje się również badania pozostałości po procesach rafineryjnych tj. badanie porafinacyjnych ziem odbarwiających. Na wyposażeniu laboratorium znajduje się następująca aparatura:

  • penetrometr,
  • zestaw laboratoryjny do badania kwasowości i zasadowości olejów i smarów,
  • zestaw laboratoryjny do badania węglanowości skał,
  • zestaw laboratoryjny do badania zawartości parafiny w ropie i olejach smarowych,
  • zestaw laboratoryjny do badania zawartości siarki w ropie,
  • zestaw laboratoryjny do destylacji frakcjonowanej,
  • zestaw laboratoryjny do destylacji ropy wg Englera.

             
Zestaw laboratoryjny do destylacji ropy                Zestaw laboratoryjny do badania
i oznaczania pozostałości po koksowaniu             zawartości siarki w ropie naftowej


Zestaw laboratoryjny do badania filtracji

                                               
Zestaw laboratoryjny do badania węglanowości skał                  Penetrometr