Pracownicy

Władze katedry

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Paweł Wojnarowski, prof. AGH

Główne kierunki działalności naukowej: inżynieria złóż węglowodorów, eksploatacja otworowa złóż surowców płynnych
Dane osobowe
Notka biograficzna

Zastępca Kierownika Katedry

prof. dr hab. inż. Jerzy Stopa

Główne kierunki działalności naukowej:
optymalizacja i komputerowa symulacja złóż węglowodorów oraz podziemnych magazynów gazu
Dane osobowe
Notka biograficzna

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Barbara Uliasz-Misiak

Główne kierunki działalności naukowej: geologiczne składowanie dwutlenku węgla, badania potencjału geotermalnego, wody towarzyszące złożom węglowodorów, ochrona środowiska w przemyśle naftowym
Dane osobowe
Notka biograficzna

prof. dr hab. inż. Jan Macuda

Główne kierunki działalności naukowej: udostępnianie i dystrybucja wód, hydrogeologia, technologia odwadniania kopalń, inżynieria i monitoring środowiska, ochrona środowiska w przemyśle naftowym
Dane osobowe
Notka biograficzna

 dr hab. inż. Zbigniew Fąfara

Główne kierunki działalności naukowej: geofizyka stosowana, ochrona środowiska, transport i magazynowanie węglowodorów ciekłych, instalacja na powierzchni kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego
Dane osobowe
Notka biograficzna

dr Katarzyna Chruszcz-Lipska

Główne kierunki działalności naukowej: chemia, zastosowania chemii w przemyśle naftowym, spektroskopia molekularna, ochrona środowiska
Dane osobowe
Notka biograficzna

dr inż. Damian Janiga

Główne kierunki działalności naukowej: komputerowa symulacja złóż węglowodorów, optymalizacja z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
Dane osobowe
Notka biograficzna

dr inż. Piotr Kosowski

Główne kierunki działalności naukowej: finanse, inżynieria naftowa
Dane osobowe
Notka biograficzna

dr inż. Joanna Lewandowska-Śmierzchalska

Główne kierunki działalności naukowej: geofizyka stosowana, inżynieria naftowa, ochrona środowiska, modelowanie geologiczne, prospekcja naftowa
Dane osobowe
Notka biograficzna

dr inż. Łukasz Łukańko

Główne kierunki działalności naukowej: udostępnianie i dystrybucja wód, renowacja studni wierconych, hydrogeologia, inżynieria i monitoring środowiska, ochrona środowiska w przemyśle naftowym
Dane osobowe
Notka biograficzna

dr hab. inż. Bogumiła Winid

Główne kierunki działalności naukowej: hydrogeologia, ochrona środowiska
Dane osobowe
Notka biograficzna

dr inż. Elżbieta Wojna-Dyląg

Główne kierunki działalności naukowej: geologia naftowa, hydrogeologia, kartografia, inżynieria środowiska
Dane osobowe
Notka biograficzna

dr inż. Danuta Zagrajczuk

Główne kierunki działalności naukowej: technologia przeróbki ropy naftowej, chemia węglowodorów, eksploatacja złóż surowców  płynnych
Dane osobowe
Notka biograficzna

dr inż. Robert Czarnota

Główne kierunki działalności naukowej: inżynieria naftowa
Dane osobowe
Notka biograficzna

dr inż. Ewa Knapik

Główne kierunki działalności naukowej: analityka naftowa, technologie przeróbki ropy i gazu, napowierzchniowe zagospodarowanie złóż
Dane osobowe
Notka biograficzna

dr inż. Michał Maruta

Główne kierunki działalności naukowej: geologia naftowa
Dane osobowe
Notka biograficzna

dr inż. Rafał Matuła

Główne kierunki działalności naukowej: geofizyka
Dane osobowe
Notka biograficzna

mgr inż. Edyta Kuk

Główne kierunki działalności naukowej: komputerowa symulacja złóż węglowodorów, optymalizacja, sztuczna inteligencja
Dane osobowe
Notka biograficzna

mgr inż. Marek Solecki

Główne kierunki działalności naukowej: geologia naftowa, geologia strukturalna, mikrotektonika
Dane osobowe
Notka biograficzna

mgr inż. Joanna Wartak

Główne kierunki działalności naukowej: geofizyka otworowa, petrofizyka, ochrona środowiska
Dane osobowe
Notka biograficzna

Pracownicy administracyjno-techniczni

mgr inż. Zbigniew Sztymar

Dane osobowe
Notka biograficzna

Krzysztof Żurawski

Dane osobowe
Notka biograficzna

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. inż. Stanisław Dubiel

prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki

prof. dr hab. inż. Kazimierz Twardowski

dr inż. Alicja Frysztak-Wołkowska

dr inż. Janusz Kazimierz Krochmal

dr inż. Tadeusz Solecki

dr inż. Roman Staszewski

dr inż. Stanisław Szafran

dr inż. Jacek Traple

dr inż. Adam Zubrzycki

dr Aleksandra Lewkiewicz-Małysa

mgr inż. Włodzimierz Miska

mgr inż. Krystyna Roszczynialska

mgr inż. Albin Wojnar

inż. Dorota Duda