Studia inżynierskie

Katedra Inżynierii Naftowej oferuje w ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (inżynierskich) następujące grupy modułów obieralnych podczas ostatniego semestru studiów:

  • Górnictwo i Geologia
    • Eksploatacja złóż surowców płynnych
    • Zagospodarowanie i ochrona wód
    • Ochrona środowiska w gospodarce