Projekty badawcze

W latach 2012-2016 pracownicy Katedry Inżynierii Naftowej pełnili funkcje kierowników 37 projektów finansowanych przez zleceniodawców przemysłowych, 3 grantów finansowanych przez NCBiR oraz jednego międzynarodowego projektu badawczego pt. „Multifield CO2 Storage for Environment and Energy” finansowanego z funduszy norweskich.

Projekt MUSE – „Multifield CO2 storage for environment and energy” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBiR) w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowany był od maja 2014 roku do kwietnia 2017 roku na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Jerzego Stopy. Liderem projektu była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, natomiast partnerem był The University of Stavanger. Proponowany projekt badawczy miał na celu opracowanie nowych technologii, które umożliwią zatłaczanie dwutlenku węgla do złóż ropy naftowej w końcowej fazie eksploatacji oraz tych już opuszczonych, celem zwiększenia wydobycia węglowodorów oraz bezpiecznego składowania CO2 (CCS-EOR).

czytaj więcej