Laboratorium Eksploatacji Ropy Naftowej

Laboratorium umożliwia badanie fizycznych właściwości skał zbiornikowych (przepuszczalności absolutnej, porowatości efektywnej, zawartości węglowodorów w skałach) i płynów złożowych (lepkości i innych właściwości reologicznych, gęstości, napięcia powierzchniowego, ciśnień kapilarnych). Laboratorium prowadzi również badania dotyczące podmiany (zastępowania) ropy przez wodę i innych agentów (inne płyny) oraz zawartości węglowodorów w wodzie gruntowej, wodzie odpadowej, gruncie i innych płynnych i stałych próbkach. Na wyposażeniu laboratorium znajduje się następująca aparatura:

 • aparat Martens-Pensky’ego,
 • aparat OMS-2,
 • aparat Soxhleta,
 • interferometr,
 • model gazodźwigu,
 • rentgenowski spektrofotometr ED-2000 z dyspersją energii do analizy pierwiastków od Na do U,
 • wielofunkcyjny kolorymetr laboratoryjny do pomiaru jakości wody HI 83200,
 • tensjometr TD-1,
 • wirówki,
 • wiskozymetry: Englera, Höpplera, Rheotest, TV-2000, Vogel-Ossage,
 • zestaw destylacyjny,
 • zestaw laboratoryjny do pomiaru gęstości cieczy,
 • zestaw laboratoryjny do pomiaru napięcia powierzchniowego na granicy: ciecz-gaz oraz ciecz-ciecz,
 • zestaw laboratoryjny do pomiaru porowatości efektywnej skał,
 • zestaw laboratoryjny do pomiaru przepuszczalności absolutnej skał,
 • zestaw laboratoryjny do pomiaru współczynnika odropienia złoża.

     
Tensometr TD1 Lauda                                                Kolorymetr HI 83200


Wiskozymetr Rheotest 2

                                                               
Stanowisko do badania efektywności gazodźwigu              Spektrometr rentgenowski ED-2000