Laboratoria

W roku 2012, dzięki dotacji celowej otrzymanej z MNiSW, Katedra Inżynierii Naftowej wzbogaciła się o nowoczesne Laboratorium Zaawansowanych Metod Eksploatacji Złóż Ropy Naftowej, w którym prowadzone są badania wielofazowych przepływów w rdzeniach skalnych w warunkach ciśnienia i temperatury zbliżonych do złożowych.

W Katedrze Inżynierii Naftowej obecnie funkcjonują następujące laboratoria służące procesowi dydaktycznemu i badaniom naukowym:

Cennik analiz wykonywanych przez laboratoria Katedry Inżynierii Naftowej, Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, AGH w Krakowie.