Laboratorium Komputerowe

Laboratorium komputerowe Katedry Inżynierii Naftowej jest jednostką naukowo-dydaktyczną wyposażoną w komputery nowej generacji oraz najnowsze specjalistyczne oprogramowanie. Umożliwia ono między innymi wykonywanie modeli złóż węglowodorów jak również numeryczne symulacje w szeroko pojętym zagadnieniu inżynierii naftowej. Laboratorium komputerowe wyposażone jest w:

  • pakiet oprogramowania Eclipse firmy Schlumberger. Jest to wiodący, światowy program do symulacji złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych; w skład pakietu wchodzą m. in. program PVTi służący do modelowania składu i właściwości płynów złożowych w różnych warunkach termodynamicznych; orazprogram VFPi stanowiący komputerowy model wynoszenia płynów z odwiertu uwzględniający zmiany charakteru przepływu i właściwości przepływającego medium;
  • program Gohfer umożliwiający oszacowanie skali prowadzonych zabiegów szczelinowania hydraulicznego. Jest to zawansowany symulator numeryczny oparty o trójwymiarowy model propagacji szczeliny, wyposażony w analityczny model oceny efektywności przeprowadzonego zabiegu;
  • program MathCad realizujący obliczenia inżynierskie i umożliwiający rozwiązywanie równań różniczkowych, obliczenia symboliczne, operację na wektorach i macierzach oraz tworzenie własnych programów przez użytkownika.
    Wykorzystanie przedstawionego oprogramowania pozwala w sposób spójny integrować dane pochodzące z pozostałych badań celem wykorzystania w planowaniu i optymalizacji udostepnienia i eksploatacji złóż.


Przykłady wizualizacji wyników badań i symulacji