Laboratorium Geofizyki Stosowanej

Laboratorium umożliwia badanie właściwości zbiornikowo-filtracyjnychskał, a w szczególności: porowatości, gęstości, rezystancji, stałej dielektrycznej, właściwości termicznych i sprężystych. Badania te stanowią podstawę dla interpretacji wyników otworowych pomiarów geofizycznych. Na wyposażeniu laboratorium znajduje się następująca aparatura:

 • miernik impedancji firmy HIOKI typu Z HiTESTER 3532,
 • porozymetr helowy o rozszerzonym zakresie firmy CoreLaboratores model 3005-053,
 • komora nasyceń rdzeni wiertniczych wraz z pompą próżniową,
 • elektroniczna waga laboratoryjna,
 • wirówka laboratoryjna o zakresie obrotów 0 – 6.000 obr./min typu WL-3,
 • suszarka działająca maksymalnie w 110°C,
 • zestaw laboratoryjny do pomiaru gęstości właściwej skał,
 • zestaw laboratoryjny do określania współczynnika ,
 • zestaw laboratoryjny do określenia stałej dielektrycznej skał,
 • zestaw laboratoryjny do pomiaru własności sprężystych skał,
 • zestaw laboratoryjny do badania termicznych własności ,
 • zestaw laboratoryjny do pomiaru oporności właściwej skał i płynów,
 • zestaw laboratoryjny do pomiaru potencjałów dyfuzyjno-adsorpcyjnych.

          
….Zestaw laboratoryjny do pomiaru                     Zestaw laboratoryjny do pomiaru
…….oporności właściwej skał i płynów                potencjałów dyfuzyjno-adsorpcyjnych