Konkurs prac dyplomowych GeoTalent

Dnia 11.12.2018 roku przedstawiciele Katedry Inżynierii Naftowej WWNiG AGH: dr inż. Damian Janiga oraz mgr inż. Edyta Kuk wzięli udział w  finale konkursu na najlepsze prace dyplomowe o tematyce związanej z branżą naftowo-gazoniczną organizowanym  przez PGNiG S.A., który odbył się podczas konferencji GeoTelent w Warszawie. Dr inż. Damian Janiga za pracę doktorską pt. „Model optymalizacji udostępnienia i eksploatacji złoża węglowodorów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji” zajął pierwsze miejsce w sesji referatowej, a  mgr inż. Edyta Kuk za pracę magisterską pt. „Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do sterowania procesami przemysłowymi na przykładzie podziemnego magazynu gazu” zwyciężyła sesję posterową. Przedstawiciele Katedry zdobyli także nagrody publiczności w swoich sesjach konkursowych.