Młodzi innowacyjni dla PGNiG 2019

Dnia 16.12.2019 roku przedstawicielka Katedry Inżynierii Naftowej WWNiG AGH mgr inż. Edyta Kuk w zespole z Bartłomiejem Małkusem, studentem Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH, zajęli trzecie miejsce w V edycji konkursu „Młodzi Innowacyjni dla PGNiG” (http://pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig/v-edycja). Organizowany przez Departamentu Badań i Rozwoju PGNiG SA konkurs „Młodzi Innowacyjni dla PGNiG” stanowi okazję dla studentów, doktorantów i młodych naukowców do zaprezentowania swoich innowacyjnych pomysłów, które mogą zostać wykorzystane w działalności spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Nagrodzony projekt dotyczył inteligentnej sieci dystrybucji LNG w małej skali. W ramach nagrodzonej pracy, Edyta Kuk i Bartłomiej Małkus, zaproponowali innowacyjne rozwiązanie informatyczne umożliwiające lepsze zarządzanie trasami autocystern rozwożących LNG do lokalnych stacji regazyfikacji, w tym do odbiorców indywidualnych. Proponowane rozwiązanie opiera się o zaawansowane metody sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe, w szczególności uczenie ze wzmocnieniem (ang. reinforcement learning) oraz rekursywne sieci neuronowe.

Edyta Kuk została laureatką trzeciego miejsca również w IV edycji konkursu, wówczas za projekt dotyczący zastosowanie metod sztucznej inteligencji do zwiększenia efektywności procesów wydobywczych (http://pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig/iv-edycja). Ponadto została także finalistką III edycji konkursu.