Odszedł prof. Kazimierz Liszka

W sobotę 28.04.2018 r odszedł prof. dr hab. inż. Kazimierz Liszka.

Profesor Liszka był pracownikiem Akademii Górniczo-Hutniczej od 1953 r.  W latach 1966-1967 był kierownikiem Katedry Kopalnictwa Naftowego Wydziału Górniczego AGH. Od roku 1967 do roku 1993 pełnił funkcję kierownika Zakładu Eksploatacji Złóż Ropy Naftowej Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH. W latach 1993-2001 był kierownikiem Pracowni Eksploatacji Otworowej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Ponadto w latach 1969-1972, 1984-1987, 1990-1993 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Wiertniczo-Naftowego, a od 1981 do 1984 roku funkcję Dziekana Wydziału.

Pogrzeb odbędzie się 10 maja o godzinie 13:40 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Wyrazy współczucia rodzinie przesyłają Kierownik oraz pracownicy Katedry Inżynierii Naftowej.