Prezentacja wynalazku pracowników KIN na Demo Day Innowacji krakowskich uczelni

20 lutego 2020 r. w Auditorium Maximum UJ odbyło się Demo Day Innowacji – wydarzenie prezentujące innowacyjne technologie stworzone przez naukowców z krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego. Zespół pracowników KIN pod kierownictwem dr inż. Ewy Knapik przedstawił materiał filtracyjny do oczyszczania zaolejonych wód odpadowych – nBioSorp. Istotą proponowanego rozwiązania jest adsorbent na bazie włókien roślinnych modyfikowanych nanocząstkami. Biomasę (trociny, miękisz słonecznikowy) wykorzystuje się jako tani nośnik, a wprowadzone nanocząstki poprawiają jej właściwości sorpcyjne (nadają powierzchni hydrofobowy charakter, zwiększają powierzchnię właściwą sorbentu).

Oferta technologiczna prezentowanego wynalazku podstępna tutaj.

Wyniki prac przedwdrożeniowych, finansowanych ze środków programu Inkubator Innowacyjności 2.0 opublikowano również w prestiżowym czasopiśmie branżowym Energies wydawnictwa MDPI. Zapraszamy do lektury artykułu: https://doi.org/10.3390/en13051064