SGEM Vienna Green 2019 Scientific Conference

W dniach 9-12.12.2019 roku przedstawicielki Katedry Inżynierii Naftowej WWNiG AGH mgr inż. Edyta Kuk oraz dr inż. Ewa Knapik wzięły udział w międzynarodowej konferencji SGEM VIENNA GREEN SESSIONS 2019.

Dr inż. Ewa Knapik zaprezentowała pracę nt. „Equilibrium and thermodynamic studies on the biosorption of toluene onto Sunflower Annuus modified pith”. Przedstawione wyniki uzyskano w trakcie realizacji badań finansowanych z programu Ministra „Inkubator Innowacyjności 2.0” w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”  nr POIR.04.04.00-00-0004/15. Projekt ten realizowany jest na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w ramach konsorcjum ze Spółką Celową INNOAGH Sp. Z o.o. Zaprezentowany referat został wyróżniony tytułem najlepszego referatu sekcji „Oil and Gas Exploration”.

Mgr inż. Edyta Kuk przedstawiła pracę nt. „Analysis of CCS-EOR application on exemplary oil field from Carpathian Flysch Belt”. Referat został opracowany w ramach grantu dziekańskiego, realizowanego na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Jerzego Stopy.