Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek przyznał stypendia 200 młodym naukowcom, w tym 53 doktorantom, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Minister nauki wybrał stypendystów spośród 1793 wnioskodawców. W gronie stypendystów znalazło się 13 naukowców z AGH. Każdy z nich przez trzy lata będzie otrzymywał co miesiąc stypendium w wysokości 5390 zł. Wśród stypendystów znalazło się dwóch przedstawicieli Katedry Inżynierii Naftowej WWNiG AGH: dr inż. Damian Janiga oraz mgr inż. Edyta Kuk.